آتش فشان چیست؟

از ویکی پاکوب

پرش به: ناوبری, جستجو

تعاریف و مفاهیم آتشفشان

تعاریف و مفاهیم مرتبط با کوه آتشفشان

کوه: مناطقی مرتفع که از زمینهای پست اطراف خود بلندترند(فدراسیون کوه نوردی, کوهپیمایی, ص12)

کوه نوردی: به شاخه ای از ورزش اطلاق می شود که طی آن ورزشکاران برای بهره گیری از مواهب طبیعت یا به قصد صعود و فتح یک قله پا به دامان کوهستان می گذارد. (همان منبع، ص12)

فعالیت فرمولی : فعالیت حاصل از حفرات متعدد آتش فشانی همراه با دود گاز و بخارهای مختلف که گاه باعث رسوب برخی مواد از جمله گوگرد می شود (منبع شماره 25).

اتاقک ماگمایی : محفظه ای در درون ساختمان آتش فشان که تامین کننده مواد مذاب خروجی در آتش فشان های فعال می شود(منبع شماره 25). توف: خاکسترهای آتش فشانی که در یک محیط آبی کم عمق نهشته شده اند (منبع شماره 25).

فعالیت هیدروترمال : فعالیت ناشی از حرکات کنوکسیونی آبهای زیر زمینی تحت اثر حرارت موجود در ساختمان آتش فشان (گدازه یا ماگما). (منبع شماره 25).

تراورتن : سنگ آهک با چگالی کم که در اثر ترسیب دراطراف چشمه های حاوی آهک بوجود می آیند. (منبع شماره 25). کوه آتشفشان: آتشفشانها، مکانهايى هستند که به علل مختلف فيزيکى و تکتونيکى مواد مذاب درونى زمين را به شکل گدازه‌هاى آتشفشانى، مواد پيروکلاستيک و گازها از خود خارج و امکان راهيابى آنها را به سطح زمين مى‌دهند. يک انفجار آتشفشانى مى‌تواند همراه با خروج قطعات سنگى جامد، مواد مذاب و گازهاى آتشفشانى باشد علائي طالقاني، 1380، ص51-52)

از مهمترين ويژگى هاى محيطى و سيماهاى زمين شناختى بيشتر آتشفشان ها،‌ وجود چشمه هاى آب گرم، آبفشان، دهانه و مخروط آتشفشانى است. (منبع شماره 13)

آتشفشان خاموش: به آتشفشانی گفته می شود که در حال حاضر فوران نمی کند, اما نمرده است(لارنس, 1371, ص13).

Your posting really stnatghiered me out. Thanks!